image1 image2 image3

 

Nasz Zespół:

 

radca prawny agnieszka sznajder

Agnieszka Sznajder - radca prawny, właściciel Kancelarii.

 

Członek Komisji Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

 

Specjalność: prawo gospodarcze, prawo budowlane, prawo podatkowe, prawo wodne, prawo i postępowanie administracyjne, fundusze i projekty.

 

Prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa prawnego od 2008 roku, a od 2011 roku w formie kancelarii radcy prawnego.

 

Doświadczenie zawodowe  zdobywała praktykując kolejno w pięciu kancelariach prawnych w Rzeszowie oraz Krakowie.

 

Posiada doświadczenie w zakresie projektów europejskich, pozyskiwania środków oraz prowadzenia i rozliczania projektów.

 

Pracowała także w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza.

 

Absolwentka studiów prawniczych, specjalność w zakresie prawa podatkowego i cen transferowych. Absolwentka studiów europejskich o specjalności fundusze i projekty. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Trener prowadzący szkolenia m.in. z zakresu prawa wodnego, prawa i postępowania administracyjnego, dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych oraz wydatkowania i rozliczania środków europejskich.

 

Certyfikowany Project Manager - IPMA Level D.

 

 


 

Magdalena Łęcka - radca prawny, członek zespołu Kancelarii.Magdalena Łęcka


Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

 

Posiada długoletnie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, zarówno przy obsłudze klientów indywidualnych,jak również przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego. Pracowała również jako prawnik in house w grupie kapitałowej spółek.

 

Specjalizuje się w prawie procesowym - cywilnym i administracyjnym oraz w sporach gospodarczych. Prowadzi sprawy z zakresu prawa wodnego oraz prawa budowlanego.

 

Ponadto posiada doświadczenie w zakresie projektów europejskich - zarówno w zakresie pozyskiwania środków, prowadzenia projektu, jak i rozliczania realizacji projektów.

 

 

 

 

Natalia Błażejewska - starszy asystent radcy prawnego, członek zespołu  Kancelarii.

Natalia Błażejewska

Aplikant radcowski III roku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Specjalność: prawo upadłościowe, prawo cywilne, sprawy odszkodowawcze, wypadki i błędy medyczne.


Posiada bogate doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej.

 

W kancelarii zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, prawem autorskim, ochroną własności przemysłowej, prawem karnym oraz prawem lotniczym.

 

 

Jakub Sznajder - współpracownik Kancelarii.

 jakub sznajder rzeszów

Prawnik, studiował także europeistykę o specjalności fundusze i projekty, pasjonat lotnictwa.

 

Specjalność: prawo lotnicze, prawo wodne, proces inwestycyjny, oceny oddziaływania na środowisko, prawo górnicze.

 

Absolwent studiów podyplomowych o specjalności Prawo lotnicze.

 

Posiada świadectwo kwalifikacji UAVO wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, uprawniające do pilotowania wielowirnikowców.

 

Autor licznych  publikacji naukowych poświęconych prawu lotniczemu.

 

Członek Polskiego Klubu Lotniczego.

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich. Pracował jako członek zespołów zarządzających projektami w przedsięwzięciach realizowanych m.in. przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski, a także w projektach realizowanych przez indywidualnych przedsiębiorców.

 

Od kilku lat prowadzi obsługę prawną przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym m.in. z zakresu budownictwa wodnego oraz górnictwa.

 

Trener prowadzący szkolenia m.in. z zakresu prawa lotniczego, prawa transportowego, prawa wodnego.

 

 

 

 

Kancelaria pozostaje w stałej współpracy ze specjalistami różnych gałęzi prawa, pracownikami naukowymi, biegłymi z zakresu budownictwa, mechaniki i innych dziedzin wymagających wiedzy specjalistycznej.