image1 image2 image3 image4

Cel Konferencji:

Konferencja będzie okazją dla środowiska naukowego do wymiany poglądów i doświaczeń w zakresie prawa lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu jego ewolucji pod wpływem uregulowań prawa międzynarodowego i europejskiego.

Konferencja będzie także okazją do uczczenia jubileuszu 90-tych urodzin oraz 65 lecia pracy zawodowej Pana Profesora Marka Żylicza - niekwestionowanego autorytetu w polskiej nauce prawa lotniczego.

Konferencja została objęta partonatem honorowym Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - Pana Piotra Ołowskiego.

 


 

O Jubilacie:

Profesor Marek Żylicz urodził się w 1923 r. w miejscowości Góra Pomorska. W 1947 roku ukończył Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studiował także w Instytucie Prawa Lotniczego i Zagadnień Gospodarczych Lotnictwa w Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1964 roku złożył w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozprawę doktorską pt. "Położenie prawne statku powietrznego", a w 1972 roku rozprawę habilitacyjną pt. "Międzynarodowy obrót lotniczy". Pracował naukowo m.in. w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Głównej Planowania i Statystyki oraz Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

Obok pracy naukowej Profesor Marek Żylicz od 1948 roku pracował w Polskich Liniach Lotniczych LOT, następnie od 1977 roku na stanowiskach kierowniczych w administracji lotnictwa cywilnego, a od 1993 roku ponownie w liniach lotniczych.

Profesor Marek Żylicz wielokrotnie pełnił rolę eksperta w procesie legislacyjnym oraz eksperta rządowego w zakresie prawnej regulacji lotnictwa w Polsce, jak również w związku z bieżącymi wydarzeniami - między innymi jako członek rządowej komisji badającej okoliczności katastrofy rządowego samolotu w Smoleńsku.

Profesor Marek Żylicz reprezentował również przez długi czas Polskę w negocjacjach międzynarodowych w zakresie prawa lotniczego oraz przed organizacjami międzynarodowymi – między innymi w Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ICAO oraz w Międzynarodowym Zrzeszeniu Przewoźników Lotniczych IATA.

Dla całego środowiska lotniczego Profesor Żylicz pozostaje niekwestionowanym autorytetem w zakresie prawa lotniczego. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim, autorem licznych wystąpień na konferencjach naukowych oraz redaktorem prac zbiorowych. Jego publikacje, takie jak chociażby "Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe", są najbardziej rozpoznawalnymi i docenianymi opracowaniami dotyczącymi zagadnień prawnych lotnictwa w Polsce.

 

 


 

2022  Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego