Organizatorami konferencji są:

 lazarski

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie  - wejdź na stronę internetową Uczelni Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego powstała w 1993 r. i jest jedną z najdłużej istniejących wśród niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Uczelnia stawia na współpracę międzynarodową i ściśle współpracuje z uniwersytetami amerykańskimi: Georgetown University w Waszyngtonie, University of Kentucky w Lexington i University of Wisconsin w La Crosse. Studenci Uczelni Łazarskiego mają możliwość uzyskania zagranicznych dyplomów: Delaware Department of Education, University of Wales, University of Wisconsin-La Crosse, Center of International Legal Studies in Salzburg, Akademickiego Uniwersytetu Prawnego w Moskwie. W 2006 r. Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego, jako pierwszy wśród uczelni niepublicznych, otrzymał prawo do nadawania stopnia doktora, a dzięki pomyslnie układającej się współpracy z University of Wales uruchomiono kolejne dwa programy licencjackie: Bachelor of Arts in Business Economics oraz Bachelor of Arts in International Relations and European Studies.


 

 avion

 

Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego AVION - wejdź na stronę internetową Koła AVION

Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego AVION, powołane z inicjatywy dr Anny Konert - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, zrzesza pasjonatów lotnictwa i prawa lotniczego. Podstawowym celem AVION jest pogłębianie wiedzy z zakresu prawa lotniczego oraz rozwój tej dziedziny prawa w Polsce w szczególności poprzez:

  • działalność naukową członków AVION,
  • spotkania z ekspertami branży lotniczej,
  • organizację warsztatów, spotkań, seminariów i konferencji,
  • organizację wizyt studyjnych,
  • wyjazdy na konferencje zagraniczne w celu poszerzania wiedzy

oraz wszelkie inne działania mające na celu wymianę doświadczeń i podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu prawa lotniczego.

 


 

2022  Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego