Konferencja jest objęta patronatem honorowym Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - Pana Piotra Ołowskiego

 

logo ulcULC patronat


 


 

2022  Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego