KONFERENCJA

INTERNACJONALIZACJA I EUROPEIZACJA PRAWA LOTNICZEGO

11.10.2013

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO
SALA 130

PROGRAM KONFERENCJI (stan na dzień 04.10.2013 r.)*

8:45– 9:15 OTWARCIE KONFERENCJI

 • Dziekan WPiA Uczelni Łazarskiego
 • Prodziekan WPiA Uczelni Łazarskiego
 • Piotr Ołowski - Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

9:15–9:30

 • dr Agnieszka Kunert-Diallo - Życzenia z okazji 90-lecia Prawnika Lotniczego Prof. dr hab. Marka Żylicza
 • mgr Jakub Sznajder, Piotr Fastnacht-Stupnicki - Bibliografia polskiego prawa lotniczego 1902-2013
 • Prof. Marek Żylicz - Kierunki internacjonalizacji i europeizacji prawa lotniczego

9:30– 10:30

 • dr Małgorzata PolkowskaPolska w międzynarodowych organizacjach lotniczych
 • dr Anna Konert - Prawotwórcza moc Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach lotniczych
 • dr Ewa Jasiuk - Fundusze unijne szansą dla przewoźników lotniczych w Polsce
 • dr Agnieszka Kunert–Diallo - Bilateralne umowy o komunikacji lotniczej w procesie europeizacji prawa

10:30 – 11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00 – 12:00

 • mgr Adam M. Berezowski - Europeizacja administracji lotniczej w zakresie nadzoru na przykładzie Polski
 • dr Piotr Kasprzyk - Europejskie regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa lotniczego - system EASA
 • dr Tomasz Balcerzak - Uwarunkowania prawno-finansowe pomocy publicznej w transporcie lotniczym Unii Europejskiej
 • dr Telesfor Marek Markiewicz - Wojskowy kontekst harmonizacji europejskich przepisów ruchu lotniczego

12:00 – 13:00 LUNCH

13:00 – 14: 30

 • dr Grzegorz Zając - Prawo lotnicze Unii Europejskiej - geneza, dynamika i funkcjonowanie
 • mgr Paweł Szarama - Krajowe lotnicze prawo karne a normy prawa międzynarodowego
 • mgr Kinga Kolasa-Sokołowska - Rola wielostronnych umów międzynarodowych jako źródła międzynarodowego prawa lotniczego
 • mgr Julian RotterRola Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w tworzeniu międzynarodowego prawa lotniczego publicznego
 • mgr Tomasz Świtalski - Postępowania grupowe jako zagrożenie dla działania podmiotów z zakresu szeroko rozumianego lotnictwa

14:30 – 15:00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

 

* UWAGA - PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE!


 

2022  Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego